تبلیغات
20 عكس وبلاگی پر از عكس 20 عكس وبلاگی پر از عكس - سرباز های ناتار (تراوین)
 

سرباز های ناتار (تراوین)

نویسنده: صادق قاسمی

 

لشگریان ناتار
 

 ویژگیها
  ارزش 
حمله ارزش تدافعی
 در برابر پیاده نظام ارزش تدافعی در برابر سواره نظام
Pikeman نیزه دار 20 35 50
Thorned 
Warrior جنگجوی خاردار 65 30 10
Guardsman نگهبان 100 90 75
Birds Of Prey پرندگان شکاری 0 10 0
Axerider تبردار سواره 155 80 50
Natarian 
Knight شوالیه ناتارها 170 140 80
Warelephant فیل جنگی 250 120 150
Ballista منجنیق 60 45 10
Natarian 
Emperor امبراطور ناتارها 80 50 50
Settler مهاجر 30 40 40
 

نیزه‌دار (Pikeman)
Pikeman
نیزه‌های دراز و نوك تیز آنها به عنوان خط اصلی دفاع در جنگ‌ها به كار می‌رود. نیزه‌داران ناتاری جنگجویان شجاع و دلاوری هستند كه با چالاكی، اسب سواران دشمن را بر زمین زده و كارشان را تمام می‌كنند.

 

جنگجوی خاردار (Thorned Warrior)
Pikeman
زوائد خار مانند بر روی كلاهخود، بازوبند و شانه‌بند زره این جنگجویان، نام خاردار را به آنها داده و شگون چندانی ندارد. این مردان كه به عنوان جنگجویان خاردار برای ناتارها می‌جنگند پایدار و ورزیده هستند و با هر کسی‌كه بخواهد به آن‌ها حمله كند سر جنگ دارند.

 

نگهبان (Guardsman)
Pikeman
افرادش او را می‌پرستند و دشمنان از او می‌ترسند. نگهبان بدون اسب می‌جنگد اما با این وجود به خاطر داشتن مهارت و كارایی یكی از ارزشمندترین سربازان سپاه ناتارها است. آنها جنگجویان ورزیده‌ای محسوب می‌شوند كه تقریباً هیچ شانسی برای پیروزی دشمن نمی‌گذارند. به خاطر زره سنگین‌شان به عنوان دفاع قدرتمند و قابل اعتماد هم به كار می‌روند.

 

پرندگان شكاری (Birds Of Prey)
Pikeman
ناتارها از دسته پرندگان برای جاسوسی در مورد دشمنان استفاده می‌كنند. به این علت متوقف كردن جوخه‌های جاسوسی ناتاری تقریباً غیر ممكن است اما از طرف دیگر حتی یك روستائی ساده می‌تواند دسته‌های پر سرو صدا و پردار را ببیند.

 

تبردار سواره (Axerider)
Pikeman
وقتی تبردار سواره زین می‌كند و آماده نبرد می‌شود، بوی خون و نابودی به مشام می رسد. به زبردستی یك كشاورز كه از داس خود برای درو استفاده می‌كند تبردار تیغه قدرتمندش را می‌چرخاند. تنها یك ضربه آن كافی است كه سر حریف را از تن جدا كند و ناظرین را به ماتم بنشاند.

 

شوالیه ناتارها (Natarian Knight)
Pikeman
فقط ماهرترین و قوی‌ترین جنگجویان ناتارها از تربیت باقی می‌مانند تا تبدیل به شوالیه ناتاری شوند. مشاهده جنگیدن آن‌ها ترس به دل‌ها می‌افكند و نبرد جانانه‌ای به نمایش می‌گذارند. آن‌ها از تیغه‌هایشان چنان ماهرانه استفاده می‌كنند كه گویی جزئی از دست و بازوی آن‌هاست و سپرهایشان را طوری به كار می‌برند كه به نظر می‌رسد جزئی طبیعی از بدنشان است. حتی اسب‌های اآن‌ها از نژاد خاصی هستند و عالی تربیت شده‌اند. هیچ اسب عادی دیگری نمی‌تواند مثل آن‌ها زره‌پوش شود چه برسد به خود شوالیه و با این وجود باز هم قادرند به جنگ بروند. آوازه شكوه و عظمت آن‌ها به دورترین قلمروها هم رسیده و رعب و وحشت در همه جا افكنده است.

 

فیل جنگی (Warelephant)
Pikeman
هیچ قبیله دیگری به جز ناتارها نمی‌داند چطوری از این موجودات مؤثر برای مقاصد خود استفاده كند. نه دیوارها و نه پرچین‌ها تاب مقاومت در برابر حملات فیل‌های جنگی را ندارند. آن‌ها ماشین كشتار متحرك هستند كه هر چیزی كه بخواهد با آن‌ها مقابله كند یا راه آن‌ها را سد كند لگدمال می‌كنند.

 

منجنیق (Ballista)
Pikeman
ناتارها حتی مهندسین بسیار موفقی هم بودند. آن‌ها ادوات جنگی را مدت‌ها پیش، قبل از هر كس دیگری اختراع كردند و از آن زمان تا كنون از هر جهت آن‌ها را كامل‌تر كرده‌اند. منجنیق، یك سلاح بزرگ كمان شكل، گلوله‌های خود را با چنان قدرتی پرتاب می‌كند كه هیچ نوع دیوار یا مانعی نمی‌تواند آن‌ها را منحرف سازد. وقتی مهندسین آن را پیاده‌سازی می‌كنند تا به میدان جنگ دیگری ببرند معمولاً چیزی نمی‌ماند مگر خرابه‌های به جا مانده از ضربات گلوله‌ها.

 

امپراطور ناتارها (Natarian Emperor)
Pikeman
وقتی امپراطور ناتارها با روستائیان صحبت می‌كند ترس مطلق آمیخته با تحسین و احترام آن‌ها را در بر می‌گیرد. این شخص فرمانده و بسیار مجهز كاملاً از تأثیر و نفوذ خویش آگاه است و می‌داند چطور فقط با یك رجزخوانی كل دهكده را مطیع خود كند.

 

مهاجر (Settler)
Pikeman
آن‌ها مسافران دلیر و معماران ماهری هستند كه برای عمل كردن با انگیزه بوده و به تمام اسرار مربوط به كشت و كار و ساختن قصر و دهكده‌های مستحكم واقف هستند. در گروه‌های سه نفره مهاجرت می‌كنند تا از جانب اربابان ناتار خود ادعای سرزمین كنند.

 

 

() نظرات